prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

získám-li Váš hlas a uspěju-li ve volbách do výboru ČOS ČLS JEP, rád se opět a se vší zodpovědností zhostím role člena výboru.

Představení

Je mi 43 let, v rodném listě Valach (prosím, volně nezaměňovat za „valach“, nejedná se o generický ekvivalent ani biosimilární druh), od roku 2001 lékař (LF MU), od roku 2009 klinický onkolog, od roku 2018 profesor onkologie. Po téměř dvou letech v USA (DFCI/Harvard) a podobně na IHOK FN Brno, jsem od roku 2004 v MOÚ. Zde práce všeho druhu: ambulance onkologická, genetická, preventivní, náměstek pro vědu a vzdělávání. Od roku 2016 jsem auditorem Organisation of European Cancer Institutes (OECI).

Zhodnocení

Ve výboru jsem byl poprvé. Očekávání, co mohu/můžeme prosadit, byla větší. I přesto si myslím, že výbor odvedl dobrou práci a řadu věcí z programu „Onkologie 2030“ z roku 2015 se uskutečnit podařilo:

  1. prosazovat rovnocennost KOC v rozsahu podávané systémové léčby;
  2. vytvořit metodiku k organizaci onkologické péče v regionech – vztah KOC-ROS (věstník MZ:13/2017);
  3. umožnit účast praktických lékařů na dispenzární péči;
  4. zefektivnit komunikaci se SUKLem;
  5. zřídit transparentní fond pro udržení časopisu Klinická onkologie, Modré knihy, vzdělávání mladých lékařů.

Angažoval jsem se dále při vyjednáváních se ZP o úhradě prediktivních vyšetření, v obnovení tradice „fóra onkologů“ a v aktivitách onkologické prevence (hereditární nádory, alkohol, kouření).  

Vize

Chtěl bych prosazovat program platformy „Onkologie 2030“ (společná a multioborová spolupráce, vzdělávání, onkologické registry, akademické studie), „evidence-based“ medicínu, nabízet své zkušenosti z OECI, obnovit výjezdní zasedání výboru do regionů.

Děkuji za důvěru!

Onkologie 2030 

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019