prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážení členové ČOS,

Někteří z Vás mě navrhli jako kandidáta do voleb do výboru ČOS. Velmi si toho vážím, byť je mi jasné, že společnost mají a budou řídit převážně pracovníci klinických onkologií a radioterapií. Mimochodem ČOS až doposud řídili velmi profesionálně, řadě dalších oborů i nám onkourologům jsou nedostižným vzorem. Medailonek a vše kolem voleb beru jako příležitost pro seznámení kolegů s prací urologů na poli onkourologie a s mojí osobou. Neboť předpokládám, že budeme nadále úzce spolupracovat.

Jsem narozen 1967, od roku 2002 pracuji jako přednosta urologické kliniky LF UK a FN Plzeň, jsem profesorem 1. LF UK Praha, kromě atestací z urologie mám nástavbovou atestaci z oboru onkourologie (subspecializace vznikala teprve v roce 2014). Jsem místopředsedou České urologické společnosti (kam nás právě čekají též nové volby do výboru) a člen skupiny pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické asociace pro nádory ledvin. Ve svém profesním životě věnuji naprostou většinu svého času onkologických urologickým onemocněním. A našim společným cílem je úspěšný boj s diagnózami C60-68.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019