Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Milé kolegyně, milí kolegové,

Jako předseda České chirurgické společnosti jsem se v průběhu 12 let snažil o co nejlepší porozumění mezi chirurgy a onkology, podařilo se nám prosadit kód multidisciplinárního týmu a zorganizovat celou řadu společných odborných akcí.

Nyní mohu pomoci " z druhé strany".

Záleží pouze na vaší volbě. 

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019