prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

Pracuji na Onkologické a radioterapeutické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Ve stejné nemocnici jsem do roku 2015 působil na Hematologicko-onkologickém oddělení a v programu transplantací kostní dřeně. Kromě zavedené klinické činnosti a výuky se dlouhodobě zaměřuji na problematiku řešení komplikací onkologické léčby a podporu ošetřovatelství v onkologii. Profesorem pro obor Vnitřní nemoci jsem byl jmenován v 12/2018 na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy. Jsem předsedou Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP.

Na širokém poli onkologie a při rozsáhlém objemu úkolů Výboru ČOS má každý svůj důležitý podíl přispění a je nezbytně nutná vzájemná spolupráce a hledání výstupů, které povedou dále ke zlepšování péče o pacienty a pocitu uspokojení z práce nás onkologů v centrech i jednotlivých menších ambulancích.
Vážím si Vaší důvěry vyjádřené mi získanou nominací a také ze vzájemné spolupráce na edukačních, výzkumných a publikačních projektech s mnohými z Vás. Svoji roli v případě zvolení budu vnímat jako aktivní podporu a součást orgánu, kterému budu především přát, aby dokázal plynule navázat na řadu velmi důležitých a významných aktivit dosavadního vedení České onkologické společnosti.

Děkuji a těším se na další spolupráci.

Samuel Vokurka

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019