Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si v nadcházejících volbách znovu požádat o vaši podporu při volbách do výboru ČOS. K této kandidatuře jsem se rozhodl, neboť vidím stále velký prostor pro práci a podporu české onkologie v oblasti, ve které pracuji. Cítím se být odpovědný za podporu a vývoj informační základny české onkologie, tedy nástrojů, které souhrnně nazýváme Národní onkologický informační systém. Jeho jádrem stále je a bude Národní onkologický registr, na jehož udržení a dalším rozvoji nás čeká mnoho práce. V následujícím období bude zásadně nutné udržet kritéria a informační podklady pro blížící se re-akreditaci Komplexních onkologických center v rukách výboru naší společnosti. Bude nezbytné změnit koncept hodnocení a predikcí potřeb centrové léčby a dalších inovací. Za největší výzvu považuji dobudování systému, který by umožnil řízenou regionální spolupráci pracovišť pod vedením KOC – tento systém bude nezbytnou podmínkou pro tolik potřebnou změnu úhradových mechanismů pro akutní lůžkovou péči v onkologii. Nepíši nic o sobě, po mnoha letech přednášení a analýz pro všechny regiony to snad není třeba. Byly to krásné roky a ve spolupráci s vámi se i mnohé podařilo. Byl jsem a budu nadále vděčný, že jste nás, nelékaře od počítačů, takto přijali mezi sebe a umožnili nám pomáhat ve vaší potřebné práci. Za případnou podporu předem velmi děkuji a s pokorou ji přijmu.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019