prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

už moje bakalářská práce na Masarykově onkologickém ústavu (MOU) byla zaměřena na oblast prediktivní onkologie. Na MOU jsem se podílel na zavádění prvního diagnostického testu na detekci mutací onkogenu KRAS a od roku 2010 zde pracuji jako vědecký tajemník. Ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) na Masarykově univerzitě vedu výzkumnou skupinu, která má dnes více než 30 členů. Od roku 2019 pracuji jako vedoucí Oddělení molekulární patologie na Ústavu patologie FN Brno. Mám atestaci v oboru Klinická genetika. Publikoval jsem přes 150 odborných prací, které mají více než 3500 citací. Můj h-index je 33. Dvakrát jsem získal Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum.

Ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie FN Brno provozujeme Molekulárně onkologickou indikační komisi v rámci které, se snažíme aplikovat do klinické praxe koncept tzv. precizní medicíny. V posledních třech letech komise posuzovala více než 250 dětí s refrakterními solidními nádory a více než polovině byl na základě charakterizace nádorového genomu nabídnut individuální léčebný plán.

Jsem předsedou Československé biologické společnosti. Spolu s prof. Aleksi Šedem jsme založili Neuroonkologickou sekci ČOS. Jsem předseda odborného panelu Nádorové choroby Agentury zdravotnického výzkumu MZ ČR. Pracuji ve výkonné redakční radě Klinické onkologie. Jsem členem vědecké rady na 1. LF UK, kde jsem byl v roce 2018 jmenován profesorem Lékařské biochemie.

Publikoval jsem dvě velice neúspěšné básnické sbírky a uspořádal deset výstav výtvarné fotografie, které se nesetkaly s větším ohlasem.

Mám úžasnou ženu a tři úžasné děti, kteří mně všechny výše uvedené aktivity tolerují.

Do výboru ČOS kandiduji především proto, že onkologická léčba a molekulární diagnostika jsou stále více provázány, a k úspěšnému rozvoji v této oblasti je nezbytný vhled všech zapojených odborností, včetně molekulární patologie, kterou bych ve výboru rád zastupoval. Hlásím se ke společnému programu, který je v plném znění zveřejněn na https://onkologie-...de.cz/nas-program/.

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019