Zápis ze schůze volební komise ze dne 13. 5. 2019

Volební komise se sešla dne 13. května 2019 ve složení: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D. - předseda komise, MUDr. Alexandra Aschermannová a MUDr. Michela Zugarová. Na programu bylo seznámení s výsledky e-hlasování, hlasování v korespondenční části a vyhlášení oficiálních výsledků voleb. 

Volební komise se sešla ve složení:

 • MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D. - předseda komise
 • MUDr. Alexandra Aschermannová
 • MUDr. Michela Zugarová
 1.  VK se seznámila s výsledky e-hlasování:

 • Počet oprávněných voličů ……867
 • Do výboru ČOS hlasovalo ……297
 • Do revizní komise hlasovalo …...292
 1. Korespondenční část:

Volební lístky byly odeslány 30 oprávněným voličům, vrátilo se 5 obálek, které byly na dnešní schůzi otevřeny a hlasy do výboru a RK byly připočteny k hlasům z elektronické části voleb.

Dále jsme obdrželi 2 obálky, které ale neobsahovaly platné volební lístky.

Volební komise stanovila, že určí podle počtu získaných hlasů 3 náhradníky do výboru ČOS a 2 náhradníky do RK.

Protože byla shoda v počtu hlasů pro druhého a třetího náhradníka do výboru, VK provedla losování, které určilo jejich pořadí .

 1. Oficiální výsledky voleb jsou následující:

Do výboru ČOS byli zvoleni:

 1. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
 2. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 3. prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
 4. doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
 5. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 6. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 7. doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
 8. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 9. prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
 10. doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
 11. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
 12. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 13. doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Náhradníci:

 1. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
 2. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
 3. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

(Pořadí je uvedeno podle počtu získaných hlasů)

Do revizní komise byli zvoleni:

 1. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
 2. MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
 3. MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Náhradníci:

 1. prim. MUDr. Václav Janovský
 2. doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

(Pořadí je uvedeno podle počtu získaných hlasů)

 1. Výsledky voleb budou zveřejněny na linkos.cz dne 16.května.
 2. Případné stížnosti na průběh voleb lze uplatnit písemně do jednoho měsíce od tohoto data na e-mailovou adresu cwiertka@fnol.cz.
 3. Členové volební komise se se zúčastní schůze výboru ČOS 18. června 2019 a budou řídit volbu funkcionářů výboru ČOS a revizní komise.
 4. Předseda VK osloví předsedkyni ČOS, aby na tuto schůzi byli pozváni nově zvolení členové výboru a revizní komise.
 5. Dokumentace ohledně voleb bude archivována.

V Praze 13.5.2019

Zapsala: MUDr Alexandra Aschermannová                  

MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., Předseda volební komise

Klíčová slova
volby 2019