Zápis z 1. jednání Dermatoonkologické sekce Onkologické společnosti ČLS JEP 13. 9. 2007, Praha

, Praha

Místo a čas: 13.9. 2007 , Dermatovenerologická klinika FNKV v Praze.

Souhlas k přípravám organizace sekce byl vysloven na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006. Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti. Podkladem k jednání o vzniku samostatné sekce byl Návrh mezioborové spolupráce pro management kožních nádorů.

Více v: Zápis z 1. jednání Dermatoonkologické sekce Onkologické společnosti ČLS JEP 13. 9. 2007, Praha

  • Přidat do kalendáře: 2007-09-13 00:00:00 2007-09-13 23:59:59 Europe/Prague Zápis z 1. jednání Dermatoonkologické sekce Onkologické společnosti ČLS JEP 13. 9. 2007, Praha Místo a čas: 13.9. 2007 , Dermatovenerologická klinika FNKV v Praze. Souhlas k přípravám organizace sekce byl vysloven na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006. Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti. Podkladem k jednání o vzniku samostatné sekce byl Návrh mezioborové spolupráce pro management kožních nádorů. Praha