Zápis z 1. jednání sekce onkologické imunologie Onkologické společnosti ČLS JEP 23. 1. 2015, Praha

, Clarion Congress Hotel Prague, Salonek Stella

Zahajovací schůze sekce onkologické imunologie byla svolána ku příležitosti 6. pražského mezioborového onkologického kolokvia přípravným výborem ve složení Prof. MUDr. Petruželka CSc. , Doc. MUDr. Konopásek CSc. , MUDr. Eva Závadová CSc. , Prof. RNDr. Blanka Říhová DrSc. Sekce je součástí České onkologické společnosti.

Více v: Zápis z 1. jednání sekce onkologické imunologie Onkologické společnosti ČLS JEP 23. 1. 2015, Praha

  • Přidat do kalendáře: 2015-01-23 00:00:00 2015-01-23 23:59:59 Europe/Prague Zápis z 1. jednání sekce onkologické imunologie Onkologické společnosti ČLS JEP 23. 1. 2015, Praha Zahajovací schůze sekce onkologické imunologie byla svolána ku příležitosti 6. pražského mezioborového onkologického kolokvia přípravným výborem ve složení Prof. MUDr. Petruželka CSc. , Doc. MUDr. Konopásek CSc. , MUDr. Eva Závadová CSc. , Prof. RNDr. Blanka Říhová DrSc. Sekce je součástí České onkologické společnosti. Clarion Congress Hotel Prague, Salonek Stella