Zápis z jednání Onkogenetické pracovní skupiny ČOS a SLG dne 12.6. 2008

Diskutována příprava dispenzarizačních návrhů pro hereditární nádorové syndromy. Publikace supplementa Klinické onkologie 2008

Zápis také ve formátu pdf

Datum: 12.6. 2008
Místo: Praha, XII. Onkogenetický den

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager CSc.
MUDr. Lenka Foretová PhD.
MUDr. Zdeněk Kleibl PhD.
MUDr. Jan Novotný PhD.
Doc. MUDr. Milada Kohoutová CSc.
MUDr. Anna Křepelová CSc.
Ing. Jitka Štekrová CSc.
MUDr. Pavlína Plevová PhD.
MUDr. Zlatka Bravencová
MUDr. Věra Krutílková
MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Monika Koudová PhD.
RNDr. Běla Bendlová CSc.
RNDr. Martina Putzová

Program:

Diskutována příprava dispenzarizačních návrhů pro hereditární nádorové syndromy. Publikace supplementa Klinické onkologie 2008

Návrh dopracování schémat:

  • Familiární melanom- Foretová
  • Gorlinův syndrom- Krutílková kontrola
  • Cowdenův syndrom, PJ syndrom- Puchmajerová
  • Tuberosní sclerosa – Foretová
  • MEN1/2- Bendlová
  • VHL + famil. paragangliom – Plevová, Křepelová
  • Dětské ( recesivní XP, Fanconi, AT, Bloom, Wilms, Rb, aj) – Eckschlager, Krutílková
  • Famil. pancreatitis – Koudová

Deadline: Co nejdříve, nejpozději do konce srpna.

Schéma návrhů: jako HBOC nebo HNPCC

Další postup: schválení návrhů ČOS a SLG

Další navrhované články pro supplementum:

Prenatální a preimplantační dg u hereditárních nádorových syndromů, indikace, metody, gynekologická stimulace a její rizika, úspěšnost, limitace

Navrhovaní autoři: Novotný, Krutílková, Kleibl, Putzová, Hořínová, Foretová, z gynekologů zkusíme oslovit - Doc. Crha FN Brno ( osloví Dr. Foretová a Hořínová), Dr. Zikán VFN (osloví Dr. Novotný), Dr. Vykysalá Gennet ( osloví Dr. Krutílková) , Dr. Halaška (osloví Dr. Puchmajerová) FN Motol. Gynekologická část. – metody asistované reprodukce, hormonální stimulace, riziko hormonální stimulace pro následný vznik nádorů, použití asistované reprodukce u plodných párů, kdy žena je nosičkou zárodečné mutace s vyšším rizikem nádorů-BRCA1/2 ( prso 10x, ovarium 10-30x), HNPCC (ovarium 5x a děloha 10x) Li-Fraumeni syndrom (vysoká rizika prso, možná další rizika všech orgánů)

Návrh článku nachystá Dr. Novotný, společně s ostatními.

Deadline do konce srpna.

Zapsala: MUDr. Lenka Foretová PhD.
Dne 17.6. 08

Zpět