Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 17. 3. 2009 na MOÚ v Brně

 

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Stáhalová, Bartoš, Feltl, Přibylová, Aschermannová, Cwiertka 

 • Omluveni: Fínek, Vyzula, Žaloudík, Petruželka, Jelínková, Petera 

 • Host: Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

 

 1. Zápis z jednání v PDF

 2. Přítomné přivítal předseda ČOS ČLS JEP a současně i dnešní hostitel prof. Vorlíček. 

 3. Diskuse ke zprecizování indikací léčby inhibitory aromatázy (IA) pokračuje, vede ji stále prof. Vyzula, jak bylo rozhodnuto na minulé schůzi. Generika inhibitorů aromatáz mají dosud stejnou cenu jako přípravky originální. IA přestaly být hrazeny jako léky pro centra a jsou již v preskripčním paušálu. Je na nemocnicích, jakým způsobem bude úhrada s pojišťovnami nasmlouvána. Zřejmě bude třeba v některých KOC žádat o zvýšení paušálu. 

 4. MUDr. Přibylová referovala o jednání prof. Petruželky s ředitelem ILFu o atestacích z klinické onkologie. Rozhodnuto, že se atestace uskuteční v polovině května. Informace o atestacích budou na stránkách ILFu a linkos. 

 5. Výbor ČOS vyhlašuje soutěž o cenu České onkologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2008. Návrhy je třeba zaslat předsedovi ČOS prof. Vorlíčkovi do příští schůze výboru ČOS 28.4.09. Předsedou výběrové komise byl určen prim. Dr. Feltl. 

 6. V současné době probíhá instalace a zkoušení lékařské videokonferenční sítě. Tato již byla nainstalována u většiny členů výboru ČOS. Vše organizuje Dr. Nováková. 

 7. Společnost SEEROG pořádá jarní setkání v Rumunsku v Bukurešti. Jde o společnost pro spolupráci na poli onkologie ve střední a východní Evropě. Výbor doporučuje, aby Českou onkologickou společnost na uvedeném mítingu reprezentoval prof. Vyzula. 

 8. Výbor ČOS bere na vědomí založení občanského sdružení Onkomaják se sídlem ve Frýdku - Místku, které chce pomáhat české onkologii. Tuto aktivitu vítáme a jsme připraveni ke spolupráci. 

 9. Přijati noví členové ČOS: MUDr.Doležel Jan, MOÚ Brno, MUDr.Němeček Radim, MOÚ Brno, PhDr.Oral Ivo,Nový Jičín. 

 10. Diskuse o konferenci „HIPEC“ (hypertermická intraoperativní intraperitoneální chemopterapie), která se koná ve dnech 29.5. - 30.5. 2009, kam přijede zakladatel uvedené metody Prof. Sugerbaker. Výbor ČOS uděluje konferenci záštitu. 

 11. Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii a Česká imunologická společnost pořádají ve dnech 16.- 18.10.2009 konferenci „Protinádorová terapie v r. 2009“. Výbor uděluje konferenci záštitu. 

 12. Prof. Duda sděluje, že bude na schůze výboru ČOS docházet vždy někdo z chirurgické společnosti, buď on sám, nebo předseda společnosti prof. Ryska. 

 13. Prof. Duda sděluje, že na chirurgických pracovištích některých onkocenter (KOC) bude probíhat pilotní projekt, který má za úkol zmapovat onkochirurgické výkony tak, aby mohly být hrazeny výkonově. Vysvětlen princip projektu. Není dosud známo, která pracoviště budou vybrána. Bohatá diskuse o zlepšení postavení chirurgie v komplexním procesu onkologické péči. Nutné je zlepšení úhrad. Nezbytné je soustředění náročných výkonů na určitá pracoviště tak, aby byla koncentrace operací únosná ( tj. reprezentativní a dostatečné počty výkonů). 

 14. Dne 16.3. 2009 se konala schůze SROBF, vzhledem k rezignaci prof. Petery na post předsedy společnosti. Novým předsedou se stal doc. Karel Odrážka, PhD., místopředsedou prim.MUDr. David Feltl, PhD. Předseda ČOS zašle nově zvolenému předsedovi blahopřejný dopis s výzvou ke spolupráci. 

 15. Diskutováno o výpadku dovozu cytostatik Dakarbazinu a Bleomycinu. 

 16. Prof. Vorlíček připomněl konání pracovního oběda výboru ČOS a vedoucích KOC v rámci BOD. Jde o přednášku MUDr. Mgr. I. Těšínové na téma Centralizace a práva pacientů. 

 17. Příští schůze výboru ČOS se bude konat 28.4.2009 ve VFN v Praze.

Zapsala: Prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.