Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 20.2.2024 na MZ ČR

Přítomni: Büchler, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petruželka, Petráková, Richter, M. Svoboda, T. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik Omluveni: Fínek, Soumarová,

Témata k řešení na MZ:

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhlo jednání výboru České onkologické společnosti společně s panem ministrem prof. MUDr. V. Válkem, CSc., MBA, EBIR. Cílem setkání bylo prohloubení spolupráce v oblasti onkologické péče, posílení prevence nebo podpora vzdělávání a výzkumu.

 • Po úvodním představení všech zúčastněných představil ministr MZ ČR pan prof. Válek svoji představu o organizaci onkologické péče – role KOC a vedoucích lékařů KOC.
 • Následně byla diskutována problematika indikátorů onkologické péče, na nichž bude odborná veřejnost dále pracovat.
 • Mezi hlavní diskutovaná témata setkání patřila oblast vzdělávání, náplň interního kmene. Debata se také zaměřila na podporu vědy a výzkumu v onkologii, zejména pak klinických studií a výzkumu v univerzitních nemocnicích.
 • Téma vzdělávání
  • Projednávány návrhy na úpravu obsahu interního kmene, požadavek na specifikaci pracovišť s neselektivním příjmem pacientů, započítávání částečných úvazků do požadavků kmene (kombinace pracovního a Ph.D., částečné na MD).
 • Úkoly ze strany pana ministra na odbornou společnost:
  • podklady pro rekreditaci KOC – náměty, kritéria jako nepodkročitelné minimum
  • náplň práce, odpovědnosti a kompetence pro vedoucího KOC
  • indikace nepodkročitelné minimum na jednotlivé diagnózy pro prezentaci pacienta v MTD
  • elektronický strukturovaný zápis MTD – návrh
  • sjednocení postupů a podoby MTD
  • kvalita onkologické péče – data, návrh na indikátory kvality pro jednotlivé diagnostické skupiny k diskusi na základě vzoru (příloha vzor OGC a návrh pro GIT).
  • Definice diagnóz či vazby na léčebnou metodu s úhradou

Ostatní témata k řešení:

 1. Dopis prim. MUDr. M. Pospíškové z Krajské nemocnice Tomáše Bati (vedoucí KOC Zlín) k vyjádření podpory ČOS v jednání s pojišťovnou 213 ohledně odmítnutí nasmlouvání dodatků k LP Trodelvy, Enhertu, Tukysa a Keytruda. Členové výboru podporují žádost na uzavření dodatků k výše uvedeným léků se všemi zdravotními pojišťovnami, protože KOC Zlín zajišťuje komplexní léčbu v regionu Zlínského kraje a proto i pacienti tohoto kraje mají nárok na léčbu těmito léky.
 1. Zdravotní pojišťovna 205 odmítla nasmlouvání kódu výkonu pro aplikaci léčiva na stacionáři. Jedná se o nesystémový krok, bude vznesen dotaz ze strany MZ. 
 1. Prostřednictvím ekonomického oddělení ČLS JEP byla předsedovi zaslána faktura za roční licenci SlidesLive ke schválení a možnosti proplacení. Jedná se o roční licenci pro prezentace na Linkos. Členové výboru nemají námitky. 
 1. Faktura za „Modrá kniha“ v elektronické verzi ePUB. Členové výboru nemají námitky. 
 1. ČOS obdržela zprávu prof. S. Vokurky včetně přehledu aktivit ohledně činnosti Sekce podpůrné léčby. Členové výboru berou na vědomí. 
 1. Předseda ČOS ČLS JEP seznámil členy výboru s odpovědí VZP ČR Ing. Z. Kabátka ve věci zavedení signálních kódů. Členové výboru budou iniciovat schůzku s p. Foltýnem a s Mgr. Trochem – možnosti úpravy informačních systémů v nemocnicích. 
 1. Návrh na zvýšení kompetencí zdravotních sester – návrh ČOS, dr. Tomášek zjistí situaci. 
 1. Dr. T. Svoboda obdržel e-mail z ESMO s dotazem pro název a pojmenování naší země v systému ESMO. Členové výboru se po hlasování per rollam společně shodli na názvu Czech Republic. 
 1. Členové výboru ČOS nominovali prof. Petruželku za ČOS na udělení ceny J.E.Purkyně 
 1. Po domluvě s MUDr. Tomášem Svobodou navrhuje doc. Kiss, aby byl MUDr. Svoboda koordinátorem v realizaci grantového projektu fi Gilead s rozpočet celkem 1 200 000 Kč (Rozpočet celkem 1 200 000 Kč - Platy zaměstnanců 100 000 Kč, Reklama a marketing 600 000 Kč, Tištěné materiály 400 000 Kč. Bližší specifikace ve smlouvě. Členové výboru souhlasí. 

Další setkání členů výboru se koná 19. 3. 2024 od 14:00 hodin v MOÚ Brno.

Žádost o záštitu: 

 1. XXX. Jarní setkání Loket 2024 Memoriál prof. M. Rysky a 22. postgraduální kurz společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, termín konání: 5.4.2024, Kulturní dům Dvorana Loket. Členové výboru souhlasí.
 2. Onkologické soaré, termín konání 17.4. – 2.10.2024, Plzeň, Azurová posluchárna Univerzitního medicínského centra. Členové výboru souhlasí.
 3. 10th European Testicular Tumor Workshop, termín konání 9. – 11.10.2024, Praha. Členové výboru souhlasí.

Noví členové:

ČOS + sekce psychoonkologie

 • Mgr. Radka Alexandrová – MOÚ Brno
 • Mgr. Denisa Otipková, Ph.D. – FN Olomouc, Oddělení klinické psychologie

ČOS + sekce mladých onkologů

 • MUDr. Jan Kindl – VFN, Onkologická klinika 

ČOS

 • MUDr. Simona Marušáková – Nemocnice Pardubice, Onkologie
 • Josef Němec – Medisyner SK, s.r.o., Piešťany (administrativní pracovník)
 • Bc. Tereza Černotová – Slezská nemocnice v Opavě (geriatrická sestra)

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
předseda ČOS ČLS JEP