Sekce psychoonkologie

Psychoonkologická sekce ČOS vznikla počátkem ledna 2006. Předsedkyní Psychoonkologické sekce ČOS byla zvolena Mgr. Libuše Kalvodová. Sekci tvoří psychologové, kteří pracují na onkologických klinikách, odděleních, hospicích a jsou členy ČOS. Sekce podporuje nezbytnost psychoonkologa u lůžka onkologického pacienta, odborný i vědecký růst členů sekce a aktivně se účastní odborných republikových i zahraničních odborných akcí. Každoročně pořádá Psychoonkologická sympózia. Je třeba, aby si lékařská veřejnost uvědomila, že terapeutické a diagnostické metody psychoonkologa se liší od rutinní léčby lékaře, ale ve svých důsledcích slouží ku prospěchu stejnému, onkologickému pacientu.

Aktuálně:

  • Novým předsedou sekce se stal PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. s účinností od 6.9.2023
  • 11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění, které se mělo konat 7. 9. 2022 bylo zrušeno a přesunuto na rok 2023.
Klíčová slova
odborné sekce; Psychoonkologie