Sekce psychoonkologie

Psychoonkologická sekce ČOS vznikla počátkem ledna 2006. První předsedkyní Psychoonkologické sekce ČOS byla Mgr. Libuše Kalvodová. Sekci tvoří psychologové, kteří pracují na onkologických klinikách, odděleních, hospicích a jsou členy ČOS. Sekce podporuje nezbytnost psychoonkologa u lůžka onkologického pacienta, odborný i vědecký růst členů sekce a aktivně se účastní odborných republikových i zahraničních odborných akcí. Každoročně pořádá Psychoonkologická sympózia. Je třeba, aby si lékařská veřejnost uvědomila, že terapeutické a diagnostické metody psychoonkologa se liší od rutinní léčby lékaře, ale ve svých důsledcích slouží ku prospěchu stejnému, onkologickému pacientu.

Aktuálně:

Klíčová slova
odborné sekce; Psychoonkologie