Sekce psychoonkologie

Psychoonkologická sekce ČOS vznikla počátkem ledna 2006. První předsedkyní Psychoonkologické sekce ČOS byla Mgr. Libuše Kalvodová. Sekci tvoří psychologové, kteří pracují na onkologických klinikách, odděleních, hospicích a jsou členy ČOS. Sekce podporuje nezbytnost psychoonkologa u lůžka onkologického pacienta, odborný i vědecký růst členů sekce a aktivně se účastní odborných republikových i zahraničních odborných akcí. Každoročně pořádá Psychoonkologická sympózia. Je třeba, aby si lékařská veřejnost uvědomila, že terapeutické a diagnostické metody psychoonkologa se liší od rutinní léčby lékaře, ale ve svých důsledcích slouží ku prospěchu stejnému, onkologickému pacientu.

Aktuálně:

  • 12. Psychoonkologické sympozium se konalo 12. června 2024. 
  • 13. Psychoonkologické sympozium chystáme na 11. června 2025.
  • Další setkání členů psychoonkologické sekce a jejích příznivců se uskuteční 19. září v Praze od 13 hodin, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2.
  • Novým předsedou sekce se stal PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. s účinností od 6.9.2023.
Klíčová slova
odborné sekce; Psychoonkologie