Stanovisko k opakované léčbě cíleným lékem při dosažení kompletní remise nádoru

Ze zápisu výboru ČOS ze dne 20.9. 2016

MUDr. Emília Bartišková pověřená řízením Odboru kontroly a revize zdravotní péče písemně potvrdila souhlas s návrhem stanoviska k opakované léčbě cíleným lékem při dosažení kompletní remise nádoru.

"Léčbu cíleným lékem může lékař v indikovaných případech přerušit pro dosažení kompletní remise. Pokud po tomto plánovaném přerušení léčby dojde k progresi nádoru, je možné tento lék znovu nasadit a VZP bude akceptovat úhradu, jakoby se pořadí léčebné linie nezměnilo (pro oprávněnost úhrady bude pořadí linie léčby = skutečné pořadí linie léčby – 1). Podmínkou úhrady cílené léčby v této situaci je, že k progresi onemocnění podle kritérií RECIST během pauzy v léčbě dojde po době delší než 2 měsíce po posledním podání léku. Splnění všech výše uvedených podmínek musí být zřejmé z dokumentace pacienta."