Seznam nekandidujících

V souladu se zápisem ze zasedání výboru ze dne 11. prosince 2018 budou po nominačním kole voleb, které probíhá od 22.2.2019 do 22.3.2019, nominovaní členové České onkologické společnosti osloveni volební komisí, zda opravdu chtějí býti kandidáty do výboru ČOS ČLS JEP. Zde najdete seznam těch, kteří byli nominováni, ale kandidáty nechtějí být. 

Seznam nominovaných členů ČOS, kteří nechtějí být kandidáty do výboru ČOS

seznam bude doplněn po nominačním kole, které končí dne 22.3. 2019 o půlnoci 

Naopak mohou zájemci o práci ve výboru v příštím volebním období umístit na Linkos medailonek, ve kterém vyjádří svůj zájem. Seznam profilů kandidátů najdete zde.

Klíčová slova
volby 2019