Clinical Epigenetics

Clinical Epigenetics

Open access recenzovaný oficiální časopis Clinical Epigenetics Society, který zahrnuje všechny aspekty epigenetických principů a mechanismů ve vztahu k lidským onemocněním, jejich diagnostice a terapii.