Liver Cancer

Liver Cancer

Časopis si klade za cíl vytvořit výzkumníkům a klinikům mezinárodní platformu pro výsledky jejich výzkumu se zaměřením na molekulární karcinogenezi, prevenci, sledování, diagnostiku a léčbu včetně molekulární cílené terapie.

  • Vydavatel: Karger
  • Rok: 2012-
  • ISSN (el.): 1664-5553
  • Impact faktor: 7.854 (2016)
  • Původ: zahraniční časopis
  • Stránky: https://www.karger.com/Journal/Home/255487
  • Popis přístupu: Volný přístup
  • ISSN: 2235-1795
  • Periodicita: 4x ročně