Databáze onkologických časopisů

Zde najdete odkazy a stručnou informaci o časopisech s onkologickou tematikou. Časopisy si můžete zobrazit podle abecedy, tematicky, nebo podle stupně přístupu k plným textům. K dispozici je též vyhledávání podle slov z názvu časopisu a podle ISSN. Doplněny impakt faktory za rok 2017 (dle Thomson Reuters -ISI Web of Knowledge).

Uvedený „Impact factor“ je koeficient vycházející z citační analýzy a používaný k hodnocení významu vědeckých časopisů. Vyjadřuje počet citací článků v daném časopise za poslední dva roky, vydělený celkovým počtem článků, které v tomto časopise vyšly. Není-li uvedeno jinak, jedná se o ISI IF za rok 2017. V odborném tisku probíhá diskuse o vhodnosti měření kvality časopisů s použitím impact faktoru. U tuzemských lékařských časopisů, které nejsou zastoupeny v Science Citation Index, je uveden IF z “Českého citačního rejstříku lékařských časopisů” (označeno za lomítkem zkratkou „/ČCR“) . Český citační index byl v rámci grantu MZ ČR spočítán experimentálně podobnou metodikou jako je tomu v ISI, ale pouze jednorázově pro rok 2000 a 2001.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených časopisů: 249 zrušit všechny filtry
Tumor Biology
vol.5/1984-,online archive No.1/2010-; navazuje na Oncodevelopmental biology and medicine r.1980-1983(0167-1618. Souběžné ISSN 0289-5447); online verze od Vol.19 1998 -, link r.2010 - 2016
Vydavatel: Springer
Periodicita: různé
ISSN: 1010-4283
ISSN (el.): 1423-0380
Tumori Journal
1911-, online archiv od 2007- po registraci
Vydavatel: Milano : Wichtig editore
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 0300-8916
ISSN (el.): 2038-2529
Turkish Journal of Hematology. The Official Journal of Turkish Society of Hematology
vol.14/1995- , navazuje na Istanbul Contr Clin Sci r. 1951-1953, New Istanbul contribution to clinical science r. 1954-1982(0228-5447); online archiv od č.4 1999 -
Vydavatel: Ankara University Faculty of Medicine, AVES YAYINCILIK
Periodicita: 4x
ISSN: 1300-7777
ISSN (el.): 1308-5263
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations
Absorvovalo někdejší Seminars in Urologic Oncology
Vydavatel: Elsevier Science
Periodicita: 6x za rok a Suppl., od 2013 8x, 2015 12x
ISSN: 1078-1439
ISSN (el.): 1873-2496
Urologické listy
online archiv No.1 2003-
Vydavatel: Ambit Media
Periodicita: různé
ISSN: 1801-7584
ISSN (el.): 1801-7584
UroOncology
2001-2004 , online verze 2002-2004; ukončeno
Vydavatel: Taylor & Francis
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 1561-0950
Via Practica. Onkológia
online archiv [Vol.1] 2006-
Vydavatel: Bratislava, Meduca, s.r.o. (od 2006 Solen)
Periodicita: 2006 4x, od 2007 6x
ISSN: 1336-4790
Vnitřní lékařství. Časopis České internistické společnosti ČLS JEP
1955-, online archiv 2005-
Vydavatel: Medica Publishing and Consulting, s.r.o.; Ambit Media, Facta medica, Brno
Periodicita: 12x ročně a Suppl.
ISSN: 0042-773X
ISSN (el.): 1801-7592
World Journal of Surgical Oncology
archiv online Vol.1 2003-; zahrnuje archiv ukončeného International Seminars in Surgical Oncology 1477-7800
Vydavatel: Biomed Central
Periodicita: různé
ISSN (el.): 1477-7819