Databáze onkologických časopisů

Zde najdete odkazy a stručnou informaci o časopisech s onkologickou tematikou. Časopisy si můžete zobrazit podle abecedy, tematicky, nebo podle stupně přístupu k plným textům. K dispozici je též vyhledávání podle slov z názvu časopisu a podle ISSN. Doplněny impakt faktory za rok 2017 (dle Thomson Reuters -ISI Web of Knowledge).

Uvedený „Impact factor“ je koeficient vycházející z citační analýzy a používaný k hodnocení významu vědeckých časopisů. Vyjadřuje počet citací článků v daném časopise za poslední dva roky, vydělený celkovým počtem článků, které v tomto časopise vyšly. Není-li uvedeno jinak, jedná se o ISI IF za rok 2017. V odborném tisku probíhá diskuse o vhodnosti měření kvality časopisů s použitím impact faktoru. U tuzemských lékařských časopisů, které nejsou zastoupeny v Science Citation Index, je uveden IF z “Českého citačního rejstříku lékařských časopisů” (označeno za lomítkem zkratkou „/ČCR“) . Český citační index byl v rámci grantu MZ ČR spočítán experimentálně podobnou metodikou jako je tomu v ISI, ale pouze jednorázově pro rok 2000 a 2001.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených časopisů: 249 zrušit všechny filtry
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer
1947-74různé názvy, online archiv Vol.355 1974-, online verze 1997-
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 0006-3002
ISSN (el.): 0304-419x
Birth Defects Research. Part B, Developmental and reproductive toxicology
archiv online Vol.68 2003- Navazuje na Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis 1980-Suppl 1,2/2003(0270-3211)
Vydavatel: John Wiley & Sons
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1542-9733
ISSN (el.): 1542-9741
Blood
archiv online Vol.1 1946-, online verze 1997-
Vydavatel: American Society of Haematology
Periodicita: různá, od 2009 - týdně
ISSN: 0006-4971
ISSN (el.): 1528-0020
Blood Cancer Journal
elektronický časopis
Vydavatel: Nature Publishing Group
Periodicita: 12x
ISSN (el.): 2044-5385
BMC Cancer
archiv online Vol. 1 2001-
Vydavatel: BioMed Central Ltd, London
Periodicita: nepravidelně
ISSN (el.): 1471-2407
BMC Hematology (BMC Blood Disorders)
archiv online Vol.1 2001-; od r. 2013 změna názvu na BMC Hematology
Vydavatel: BioMed Central Ltd, London
Periodicita: nepravidelně
ISSN (el.): 1471-2326
Bone Marrow Transplantation
archiv Vol. 1, 1997-
Vydavatel: Nature Publishing Group, London
Periodicita: do 2009 24x, od 2010 12x
ISSN: 0268-3369
ISSN (el.): 1476-5365
Brachytherapy. An International Multidisciplinary Journal
online archiv Vol. 1, 2002-
Vydavatel: Elsevier Science
Periodicita: 4x, od 2011 6x a Suppl.
ISSN: 1538-4721
ISSN (el.): 1873-1449
Brain Tumor Pathology
archiv online Vol.14 1997-, The official journal of the Japan Society of Brain
Vydavatel: Springer
Periodicita: od 2011 4x
ISSN: 1433-7398
ISSN (el.): 1861-387X
Breast Cancer : The Journal of the Japanese Breast Cancer Society
archiv Vol. 1 1994-
Vydavatel: Springer Japan
Periodicita: 4x za rok, od 2014 6x
ISSN: 1340-6868
ISSN (el.): 1880-4233
Breast Cancer Research
archiv online Vol. 1 1999-
Vydavatel: BioMed Central Ltd, London
Periodicita: 6x ročně plus supplementa
ISSN: 1465-5411
ISSN (el.): 1465-542X
Breast Cancer Research and Treatment
online archiv Vol.1 1981-
Vydavatel: Springer
Periodicita: různá, od 1999 18x za rok
ISSN: 0167-6806
ISSN (el.): 1573-7217
Breast Care
archiv online Vol. 1 2006-, online verze od 2009
Vydavatel: Basel : Karger
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1661-3791
ISSN (el.): 1661-3805
Breast Journal
archiv online Vol.1 1995-; official journal of the American Society of Breast Disease, the Senologic International Society, and the American Society of Breast Surgeons
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Periodicita: 6x za rok, plus Suppl.
ISSN: 1075-122X
ISSN (el.): 1524-4741
British Journal of Cancer
archiv Vol. 1 1947-, online verze 2002-
Vydavatel: Springer Nature
Periodicita: od 2000 24x za rok
ISSN: 0007-0920
ISSN (el.): 1532-1827