Radiation Oncology

Radiation Oncology

elektronický zdroj

online archiv Vol. 1 2006 -

radioterapie, klinická onkologie

  • Vydavatel: BioMed Central Ltd, London
  • Periodicita: 12x
  • Místo: London
  • Rok: 2006 -
  • ISSN (el.): 1748-717X
  • Adresa: http://www.ro-journal.com/
  • Impact faktor: 2.862
  • Původ: zahraniční časopis
  • Popis přístupu: Plné texty vybraných článků zdarma v rámci projektu
Klíčová slova
Radioterapie