Chirurgická léčba karcinomu prsu

Chirurgická léčba karcinomu prsu

Dne 3.6.11 vyšla v nakladatelství Grada monografie autorského kolektivu Masarykova onkologického ústavu s názvem "Chirurgická léčba karcinomu prsu". Ačkoli toto téma je v odborných kruzích často diskutováno, neexistovala dosud v českojazyčné literatuře publikace, která by svým rozsahem a kvalitou informací odpovídala základní příručce mamárního chirurga. Kniha se snaží tento nedostatek odstranit. Důraz je kladen také na pochopení vzájemného doplňování chirurgických a nechirurgických modalit, které se v léčbě pacientek s karcinomy prsu uplatňují. Monografie je členěna do 23 kapitol. V úvodu najde čtenář základní informace o anatomických souvislostech, histopatologii mléčné žlázy a zobrazovacích diagnostických metodách. Těžiště knihy uvádí zásady léčebné strategie a popisy jednotlivých chirurgických výkonů na prsu a spádových uzlinách. Teoretické poznatky jsou podepřeny praktickými zkušenostmi, podrobnými popisy operačních postupů, schématy a barevnými fotografiemi. Samostatná kapitola je věnována novému trendu onkoplastické chirurgie. Následují údaje o léčbě karcinomů in situ, lokálně pokročilých nádorů, lokálně-regionálních recidiv a léčbě karcinomu prsu v mimořádných situacích. Samostatné kapitoly jsou věnovány i nechirurgickým léčebným modalitám - radioterapii a systémové léčbě. Nechybí údaje týkající se prevence, mamární rekonstrukce a rehabilitace léčených pacientek.

Anotace:
Autoři z Masarykova onkologického ústavu podávají v publikaci základní, ale přitom z praktického hlediska naprosto dostatečný a ucelený přehled o moderním přístupu k chirurgické léčbě nejčastějšího zhoubného nádoru v ženské populaci - karcinomu prsu. Kromě chirurgických hledisek jsou zmíněny základní poznatky z epidemiologie, prevence a diagnostiky, je podán přehled nechirurgických léčebných modalit a upozorněno na některá sporná témata. Celobarevná publikace je bohatě obrazově dokumentovaná.