Gliomy. Současná diagnostika a léčba

Gliomy. Současná diagnostika a léčba

Publikace navazuje na první vydání z r. 2013.

Obsah je multioborový, obsahuje problematiku epidemiologie, nádorového mikroprostředí, mikroRNA, zobrazovacích metod, neurochirurgie a neurologie, systémové léčby a radioterapie, psychologie, kortikoterapie a novou klasifikaci gliomů. Shrnuje novinky v neuroonkologii v celé své šíři.

Podobné knihy

Glioma Cell Biology

Glioma Cell Biology
Kniha je určena především pro vědce, klinické onkology, neurology a molekulární biology.

Gliomy - současná diagnostika a léčba

Gliomy - současná diagnostika a léčba
Kniha představuje názorný příklad multioborového pohledu na problematiku primárních nádorů mozku.