Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí

Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí

V knize jsou probrány jednotlivé maligní choroby, jako je myelodysplastický syndrom, leukemie, myeloproliferativní choroby, včetně hypereozinofilního syndromu, proměny v histologické klasifikaci některých onemocnění. Hloubka, do jaké jsou jednotlivé nemoci analyzovány, souvisí s jejich výskytem. U chorob, jejichž léčba je soustředěna do specializovaných center, jsou terapeutické postupy zmíněny stručnější formou. Text je psán s didaktickým záměrem pro širokou obec čtenářů – internisty, pediatry, všeobecné lékaře, případně studenty medicíny. Kniha bude důležitá i pro přípravu na hematologickou atestaci.