Hematopoietic Stem Cell Transplantation Research Advances

Hematopoietic Stem Cell Transplantation Research Advances

Souhrn: Monografie prezentuje výsledky výzkumů provedených u nemocných léčených transplantací krvetvorných buněk v letech 2007-2008. Čtenář dostává do rukou monografii, která se věnuje nejen samotné léčebné protinádorové modalitě, ale i podpůrné léčbě včetně dopadu transplantace krvetvorných buněk na kvalitu života pacienta.
Klíčová slova
Leukemie; Mnohočetný myelom