Hepatologie

Hepatologie

Předložené dílo je podobné monografii z roku 2010 a stejné je i jeho členění na dvě základní části: obecná část a speciální část.

Každá kapitola je uzavřena souhrnem, určeným zejména pro klinickou praxi. Hloubka informací je v rozsahu splňujícím nejnáročnější požadavky klinických hepatologů, gastroenterologů, internistů, pediatrů, infektologů apod.