Hereditární nádorové syndromy

Hereditární nádorové syndromy

Příručka představuje zásadní charakteristiky častějších a závažných dědičných nádorových syndromů. Je určena především praktickým lékařům, kteří mohou – mají-li precizní anamnestická data – pomoci při identifikaci jedinců s vysokým rizikem vzniku nádoru.