Karcinom plic

Karcinom plic

Kniha poskytuje lékařům, pečujícím o nemocné s karcinomem plic, cenné informace o současných diagnostických a léčebných postupech a dalších klinických askeptech tohoto onemocnění. Kniha obsahuje údaje o epidemiologii tohoto onemocnění, o diagnostických metodách a jejich algoritmech u této choroby, dále pak o určení stádia nemoci a o jejich klasifikaci. V oblasti léčby pak řeší metody lokální, léčby chirurgické, chemoterapie i radioterapie. Pochopitelně se uvádějí i kombinace léčebných modalit, nové možnosti intensifikace léčby i doporučené léčebné postupy u jednotlivých stadií nemoci. Není opomenuta prognóza a posudková hlediska u těchto nemocných.