Karcinom prsu. Manuál diagnostiky a léčby

Karcinom prsu. Manuál diagnostiky a léčby

Monografie podává ucelený přehled současných znalostí o screeningu, terapii, dispenzarizačních opatřeních, doléčování a rehabilitaci se zvláštním zřetelem na psychické aspekty onemocnění. Měla by sloužit jako praktický manuál pro všechny, kteří s danou nemocí přicházejí pracovně do styku. Publikace má bohatou obrazovou dokumentaci, která usnadňuje orientaci v aktualizovaném názvosloví, operačních technikách i preskripci farmakoterapie.