Klinická onkologie

Klinická onkologie

Učební text pro posluchače lékařských fakult se v obecné části zabývá molekulárně biologickými hledisky nádorového onemocnění, nádorovou epidemiologií, primární a sekundární prevencí, představuje diagnosticko-léčebný proces, alternativní léčebné postupy v onkologii a náhlé příhody v onkologii. Ve speciální části informuje o hematologických nádorových onemocněních, zhoubných nádorech centrálního nervového systému, zhoubných nádorech ORL a orofaciální oblasti, zhoubných nádorech plic, zažívacího traktu, urogenitálního traktu, gynekologických nádorech, karcinomu prsu, dále pojednává o zhoubných nádorech endokrinních žláz, zhoubných nádorech kůže a maligním melanomu, sarkomech kostí a měkkých tkání, nádorech neznámé primární lokalizace, zhoubných nádorech dětského věku a věnuje se i speciálním otázkám rehabilitační péče v onkologii, TNM klasifikaci vybraných nádorů a algoritmům léčby vybraných nádorů.