Maligní nádory mozku dospělého věku. Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie. Svazek 2

Maligní nádory mozku dospělého věku. Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie. Svazek 2

Tato monografie poskytuje všem lékařům pečujícím o nemocné se zhoubnými nádory mozku přehlednou a moderní práci, která obsahuje všechny informace potřebné pro klinickou praxi. Převážná část publikace je věnována komplexnímu pohledu na problematiku multiformního glioblastomu. Rozsah kapitol týkající se ostatních diagnóz odráží míru pozornosti, která je těmto tématům věnována v odborném tisku a klinické praxi. Cílem autora je vystihnout co nejvěrněji současný stav klinických možností terapie maligních nádorů mozku a rovněž alespoň částečně přiblížit směry, kterými se ubírá současný výzkum.
 • Autoři:
 • Pořadí: 1
 • Rok: 1998
 • Nakladatelství: Galén
 • Místo: Praha
 • Stránky: 111
 • ISBN: 8085824841
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
Klíčová slova
Chirurgická onkologie