Molekulární hematologie

Molekulární hematologie

Kolektiv předních českých odborníků připravil první domácí monografii na téma molekulární hematologie, přinášející základní souhrn poznatků. Monografie obsahuje čtyři hlavní části: obecné základy molekulární biologie buňky, vybrané nové molekulárně biologické metody, molekulární patogeneze nejčastějších hematologických malignit a molekulární patogeneze závažných hematologických nemaligních chorob.

Obsah