Obecná onkologie a podpůrná léčba

Obecná onkologie a podpůrná léčba

Novinka, která by svým komplexním obsahem měla zaujmout všechny lékaře, kteří ošetřují onkologické nemocné. Kniha je cílena na postgraduální studium, ale obsahuje informace nezbytné i pro studenty medicíny. Je určena pro širší okruh čtenářů než publikace Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Kniha obsahuje 173 barevných obrázků, 44 černobílých, 37 schémat a 5 grafů.

Klíčová slova
nežádoucí účinky