Obecná patologie nádorového růstu

Obecná patologie nádorového růstu

Význam problematiky obecné patologie nádorů a jejich růstu se v současnosti z výlučně teoretického pole učebnicové patologie přesunul do klinické oblasti. Význam pro klinika mají i moderní morfologické prognostické ukazatele, které zásadním způsobem obohatily současnou patologickou diagnózu zhoubného nádoru. Přes přesun zájmu o obecnou problematiku do klinické oblasti zůstává obecná patologie nádorů základem výuky a tím učebnic patologické anatomie.V této oblasti představuje podklad pro porozumění tvorby současné kompletní bioptické diagnózy zhoubného nádoru a často i zdůvodnění použití náročných a nákladných metod moderní molekulární diagnostiky. Publikace je členěna v klasických kategoriích evropského i amerického odborného patologického i onkologického písemnictví. Základy moderní obecné diagnostiky již více vycházejí ze specifické fenotypizace buněk jednotlivých nádorů. Publikace takovéhoto obsahu by vyšla v českém písemnictví po více než 50 letech, je určena převážně onkologům a patologům a dalším lékařům, kteří s problematikou nádorového bujení přicházejí do styku ve své odborné praxi.