Onkologická cytologie moči v urologické praxi

Onkologická cytologie moči v urologické praxi

Autoři v monografii poskytují podrobné informace o problematice diagnostiky a monitorování nádorových onemocnění v urologické praxi metodou mikční nebo výplachové cytologie, jejíž velkou výhodou proti biopsii je snadný, pacienta nezatěžující odběr, ale také poměrně nízké ekonomické náklady.