Paliativní medicína pro praxi

Paliativní medicína pro praxi

Problematika paliativní péče se v posledním desetiletí dostává do středu zájmu celé řady medicínských oborů. Důvodem je především »společenská objednávka« této formy péče. Lékaři zvládají akutní situace, umí zachraňovat nemocné, kteří dříve umírali. Často je však neumí definitivně vyléčit. Někdy jen prodlouží jejich život a často je obtížné udržet jeho kvalitu dle potřeb i přání nemocného.

Předkládanou monografii psalo téměř 30 lékařů – odborníků různých specializací, kteří se paliativní péčí zabývají. V knize předkládají doporučení pro řešení praktických klinických, komunikačních, etických a právních problémů, které mohou zdravotníci pečující o pokročile nevyléčitelně nemocné potkat.

Více informací:

Na začátku roku 2012 vychází dotisk knihy, objednávejte u svých knihkupců.