Péče o dutinu ústní u onkologických pacientů

Péče o dutinu ústní u onkologických pacientů

Skripta jsou určena pro zdravotní sestry, asistentky a ošetřovatelky především v oboru onkologie, hematoonkologie, stomatologie a dentální hygieny. V úvodu seznamují se základy anatomie a mikrobiologie dutiny ústní a s postupem klinického vyšetření.

Dominantní částí je problematika postižení dutiny ústní po chemoterapii a radioterapii s uvedením podstaty problému, jeho klinickým obrazem a souvislostmi, s možnostmi prevence, léčby a ošetřování. Uvedena jsou také další významná postižení dutiny ústní, jako jsou infekce, reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) a osteonekróza čelisti

Podobné knihy

Průvodce léčbou mukozitidy v dutině ústní

Průvodce léčbou mukozitidy v dutině ústní
Průvodce je určen především pro pacienty s plánovanou nebo již probíhající onkologickou léčbou, včetně pacientů po transplantaci kostní dřeně.