Radiační onkologie.

Radiační  onkologie.

Kniha je první českou monografií široce pojednávající o radiační onkologii a jejím cílem je podat podrobný přehled poznatků o klinických aspektech aplikace ionizujícího záření v léčbě jednotlivých onkologických onemocnění. Součástí textu jsou i obecné principy radioterapie a základy radiobiologie. Monografie poslouží jako kompaktní učebnice především lékařům v předatestační přípravě v oboru radiační a klinická onkologie.

Obsah monografie

Do 16.9.2007 lze knihu objednat se slevou 20% v Internetovém knihkupectví Lékařský kompas nakladatelství Galén-Karolinum za zvýhodněnou cenu 1200,- Kč (plná cena 1500,- Kč)