Radiační onkologie - učební texty

Radiační onkologie - učební texty

Publikace si klade za cíl podat základní informace o klinických aspektech aplikace ionizujícího záření v léčbě jednotlivých onkologických onemocnění. Informace o léčebných postupech pomohou lékařům i nelékařům zúčastněných na léčbě onkologického nemocného orientovat se ve všech ohledech radiačně onkologické problematiky. Učební texty poslouží jako přehled oboru radiační onkologie pro studenty lékařských fakult, studenty oboru radiologický asistent, pro studenty radiologické fyziky.