Radiační onkologie v praxi

Radiační onkologie v praxi

Novinky v radiační onkologii, její vývoj na základě přístrojových možností a výsledků odborných studií v mnohém překonaly postupy uvedené v třetím vydání z r. 2011, proto se kolektiv Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu rozhodl vydat své aktuální standardní postupy v tištěné formě.

Se zvyšující se kvalitou radiodiagnostických, plánovacích a ozařovacích systémů je vývoj radiační onkologie za poslední roky významně rychlejší. K tomu přistoupily nové poznatky z radiobiologie a vyžití moderních matematických modelů. A samozřejmě také svůj vliv mají také nové klinické zkušenosti. Novinky v radiační onkologii, její vývoj na základě přístrojových možností a výsledků odborných studií v mnohém překonaly postupy uvedené v třetím vydání z r. 2011, proto se kolektiv Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu rozhodl vydat své aktuální standardní postupy v tištěné formě. Tištěná forma je totiž pro mnohé lékaře rychlejší pomůckou než elektronické verze. Předkládané postupy v radioterapii jsou přizpůsobeny možnostem Masarykova onkologického ústavu a pro ostatní pracoviště mohou představovat určitý návod, jak prakticky postupovat v otázce indikace, plánování a provedení vlastního ozáření. Nenahrazují národní standardy. Autorský kolektiv se snažil vytvořit příručku pro rychlou orientaci v otázce radioterapie v každodenní klinické praxi. Nově jsou přiřazeny kapitoly věnující se způsobilosti, odpovědnosti a kompetencím pracovníků, dále je uvedena také metodika interního auditu naší kliniky a postupy při IGRT radioterapii. Součástí publikace je příspěvek doc. Pavla Dubinského z Košic na radiobiologické téma, který zpracovává problematiku QUANTEC a jejího zařazení do radioterapeutické praxe.

Knihu lze vyzvednout v MOÚ, nejlépe po domluvě s hlavním editorem (slampa@mou.cz) nebo cestou sponzorujících firem. 

Klíčová slova
Radioterapie