Radiační onkologie v praxi

Radiační onkologie v praxi

Autorský koletiv se snažil vytvořit příručku pro rychlou orientaci v otázce radioterapie v každodenní klinické praxi. Publikace je určena především mladým radioterapeutům, ale i klinickým onkologům a lékařům jiných odborností, kteří se ve svém oboru specializují na léčbu maligních nádorových chorob. Jednotlivé kapitoly se věnují otázkám konkrétních diagnóz, každá obsahuje TNM klasifikaci daného nádorového onemocnění, kód MKN, základní léčebnou strategii a dále léčbu zářením, event. kombinaci radioterapie s chemoterapií či jinými metodami léčby.