Speciální chirurgie

Speciální chirurgie

Publikace vznikla s cílem zajistit aktuální texty pro pregraduální výuku chirurgie v rozsahu, který odpovídá nárokům na pregraduální studium, s důrazem na didaktický cíl publikace. Svou atraktivitou však zaujme i řadu lékařů.
Klíčová slova
Chirurgická onkologie