Systematická mediastinální lymfadenektomie. Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu

Systematická mediastinální lymfadenektomie. Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu

Monografie představuje systematickou mediastinální lymfadenektomii - radikální chirurgický výkon, který je součástí operačního zákroku u nádorových onemocnění plic. Autoři seznamují s klasifikačními systémy lymfatických uzlin plic a mezihrudí a terminologií zákroků, představují techniku mediastinální lymfadenektomie, videoasistovanou hrudní chirurgii lymfatických zákroků a věnují se i možnostem adjuvantní a neoadjuvantní léčby. Práce by měla přinést informace nejen studentům a lékařům, kteří se zajímají o problematiku plicního karcinomu, ale zejména hrudním chirurgům, pneumologům a onkologům.