Transplantace krvetvorných buněk a kvalita života – teorie, výzkum, praxe

Transplantace krvetvorných buněk a kvalita života  – teorie, výzkum, praxe

Kniha hodnotí problematiku kvality života u onkologických a hematoonkologických nemocných léčených transplantací krvetvorných buněk ve čtyřech směrech: 1. zmapováním teoretických poznatků k problematice transplantologie krvetvorných buněk a základních aspektů kvality života onkologických a hematoonkologických nemocných včetně koncepčních modelů kvality života nemocných. 2. zmapováním diagnostických problémů, tj. přístupů k měření kvality života onkologických a hematoonkologických nemocných, podrobněji pak u nemocných léčených transplantací krvetvorných buněk. 3. metaanalytickým zmapováním vlivu demografických, zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života nemocných léčených transplantací krvetvorných buněk. 4. prezentací vlastních zkušeností s hodnocením kvality života u nemocných léčených transplantací krvetvorných buněk.
Klíčová slova
Leukemie