Urologie 2003. Doporučené diagnostické a léčebné postupy u urologických nádorů

Urologie 2003. Doporučené diagnostické a léčebné postupy u urologických nádorů

Publikace shrnuje optimální diagnostické a léčebné postupy u nádorových onemocnění v urologii. Návrhy standardů předkládají autoři pod záštitou České urologické společnosti ČLS Jana Evangelisty Purkyně. Odborná část představuje zhoubné nádory mužského pohlavního ústrojí (prostata, varle), zhoubné nádory ledvinového parenchymu dospělého věku, ledvinové pánvičky a močovodu a zhoubné nádory močového měchýře. V každé ze subkapitol je nádor definován, jsou uvedena epidemiologická data, patofyziologie, klasifikace příslušné skupiny maligních nádorů, klinický obraz, diagnostický postup; popsána je dále léčba nádoru a její strategie, dispenzarizace a prognostické faktory. Část druhá představuje TNM klasifikaci zhoubných urologických nádorů dle 6. revize z roku 2002.