Vybrané kasuistiky z klinické a radiační onkologie

Vybrané kasuistiky z klinické a radiační onkologie

Publikace není systematickou učebnicí klinické a radiační onkologie. Kasuistiky jsou koncipovány jako doplňková metodická pomůcka především pro pregraduální studium klinické a radiační onkologie pro obor ošetřovatelství.
Klíčová slova
Klinická onkologie