KDY JE VHODNÉ ZAHÁJIT NUTRIČNÍ PODPORU?

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 237

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Východiska:

Nutriční terapie, pokud je indikována, musí být zahájena včas. Váhový úbytek se snižuje většinou ve skocích tak, jak pacient prodělává různá vy­šetření a onkologickou léčbu. Toto rychlé hubnutí znamená ztrátu bílkovin, a pokud pacient opět přibere na hmotnosti, je to především za cenu nárůstu tuku a nedostatek tělesných bílkovin přetrvává. Nádorová malnutrice představuje negativní prognostický faktor. Důsledkem kachexie je svalová slabost, náchyl­nost k pneumoniím, infekcím močových cest, dekubitům, trombózám, ke zpomalenému hojení ran, ke snížené rezistenci proti infekcím, k početnějším kom­plikacím léčby, k únavě. Navzdory nepochybnému významu výživy neexistuje dnes žádný důkaz, že by nějaká zvláštní dieta mohla vyléčit nádorové onemoc­nění nebo zabránit jeho postupu. Základním léčebným postupem zůstává onkologická léčba.

Cíl:

Naší snahou je udržet co nejlepší stav výživy, takže nemusí platit obvyklá doporučení zdravé výživy. Pokud to stav pacienta dovolí, upřednostňujeme perorální příjem, který podle potřeby doplňujeme nutričními do­plňky. Podle závažnosti poruchy volíme další možnosti klinické výživy. Přednáška dává stručný přehled nutričních problémů od plánování operace až po pa­liativní onkologický přístup.

Závěr:

Otázky výživy jsou často odsouvány až do pozadí léčby nádorového onemocnění, a to nejen pacienty, ale i samotnými zdravotníky. Dobrý stav výživy je nezbytný pro úspěšné dokončení celé onkologické léčby a naopak špatný stav výživy zhoršuje celkové vyhlídky nemocného na úspěšnou léčbu. Proto je nejlepším postupem současná onkologická léčba spolu s včasnou podporou výživy.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013