Liga proti rakovině Brno a její aktivity.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Pacientské organizace

Číslo abstraktu: 147

Autoři: Mgr. Veronika Březková; Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; PhDr. Zuzana Joukalová

Liga proti rakovině Brno je dobrovolné občanské sdružení, jehož cílem je prevence onkologických onemocnění. Soustřeďuje se na výchovu k nekuřáctví a zdravému způsobu života. Zaměřuje se také na zmírnění utrpení pacientů s nádorovým onemocněním a zlepšení kvality jejich života. Poskytuje poradenství a pomoc onkologickým pacientům i zdravým lidem. Iniciuje publikační činnost v oblasti osvětových materiálů pro veřejnost.


Aktivity (výběr)

  • Časopis ONKO OKNO - zdroj informací a rad nejenom pro onkologické pacienty (slovo lékaře, lékárníka, psychologa, kněze)
  • Típni to!, Odpal pro zdraví - prevence nekuřáctví formou sportovně osvětové akce, výtvarné a literární soutěže
  • Leták ´Típni to´
  • Plavba za zdravím - plavba lodí po Brněnské přehradě s cílem upozornit veřejnost na význam prevence
  • Tancem pro zdraví - taneční odpoledne spojené s osvětou v oblasti prevence a léčby nádorů
  • Přednášková činnost (Cesta k nekuřáctví, Mýty a fakta v oblasti výživy) - pro širokou veřejnost například v rámci akce Brněnské dny pro zdraví
  • Pravidelná vystoupení v regionálních rozhlasech, v tisku a televizi
  • Spolupráce na projektech - ´Zvířátka také nekouří´ (pořádá Kancelář Brno - Zdravé město), ´Smokefree Day a Smokefree Party´ (projekt sdružení IFMSA), Zdravá máma (pořádá společnost Niké), ´Běh Lužánkami´, ´Den dětí na Špilberku´
  • Aktivity s Poradnou pro zdravou výživu a odvykání kouření: kurz snižování nadváhy pro dospělé, půlroční soutěž ´Hubneme s Apetýtem´ (spolupráce s Českým rozhlasem Brno), ´Pánská jízda´ (kurz snižování nadváhy pro muže), kurz pro obézní děti a rodiče, rekondiční víkendy na Moravě

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010