Liga proti rakovině Brno – náplň preventivní činnosti neziskové organizace.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Pacientské organizace

Číslo abstraktu: 172

Autoři: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.; Mgr. Veronika Březková; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Liga proti rakovině Brno se již několik let věnuje prevenci onkologických onemocnění v oblasti výživy a užívání tabáku. Aktivně pro širokou skupinu lidí funguje Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření. Poradna při MOÚ aktivně funguje 8 let. Je zaštiťována právě Ligou proti rakovině Brno. Její činnost je zaměřena zejména na prevenci neinfekčních chorob hromadného výskytu spojených s nesprávným životním stylem. Je bezplatná.
Působení na populaci je velké. Týdně do poradny přijde cca 10 nových klientů 30 stávajících. Hlavním cílem práce je úprava stravovacích zvyklostí klientů, snížení hmotnosti, zvýšení kondice, tím zmírnění rizika chorob.
V rámci terapie odvykání kouření je cílem pomocí různých prostředků náhradní nikotinové léčby a psychoterapeutických přístupů přivést kuřáka k nezávislému chování.
Klienti i široká veřejnost mají k dispozici také nabídku cvičebních kurzů, které se zaměřují na tělesnou stránku zdravého životního stylu. Liga proti rakovině ve spojení s rehabilitačním centrem MOÚ nebo se soukromým studiem v Brně nabízí klientům cvičební programy o různé náročnosti, zátěži a druhu pohybu.

Liga proti rakovině Brno nabízí široké veřejnosti různé formy preventivních programů vedoucích ke zdravému životnímu stylu.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011