NÁDORY PROSTATY A KONTROVERZE KOLEM ČASNÉ DETEKCE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 159

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.

V posledních 20 letech stoupá strmě incidence karcinomu prostaty, především zachyceného v časných stadiích a s nízkou dediferenciací. Naprostá většina těchto pacientů pak podstoupí radikální prostatektomii (RP) se všemi negativními důsledky na jejich kvalitu života. Publikované výsledky dlouhodobých stu­dií upozorňují na medicínsky neopodstatněné indikace RP, avšak i na diskutabilní plošné odběry krve na vyšetření PSA, které vede k záchytu forem karcinomu, které by pravděpodobně po mnoho let pacienta na životě neohrozily, ani se neprojevily. Ve světě jsou užívány termíny overtreatment a overdiagnosis. Pre­zentace předkládá argumenty zástupců konzervativního postupu u zmíněných forem karcinomu. Tento trend nachází stále více příznivců v řadách specia­listů, především urologů.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013