Nutriční intervence jako nepostradatelný nástroj ke zlepšení výsledků protinádorové léčby

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 10

Autoři: MUDr. Viktor Maňásek; MUDr. Petr Beneš; Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; Bc. Lenka Krčmová; MUDr. Gabriela Pazdrová; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

   Pracovní skupina nutriční péče v onkológii (PSNPO), existující pod záštitou České onkologické společnosti, během své takřka tříleté činnosti opakovaně prokázala, že téměř 60 % onkologických pacientů v ČR je v riziku podvýživy.

   Neplánované hubnutí může mít zásadní vliv na úspěšnost léčby, a dokonce i na úmrtnost pacientů.
Přesto je specializovaná nutriční péče doporučena pouze necelé desetině pacientů, jak vyplývá z provedeného celonárodního průzkumu.

   Prioritami PSNPO je vytváření a implementace diagnosticko terapeutických vodítek, vytvoření lokální klinické evidence a zajištění nutriční péče. Mezi aktuální kroky PSNPO patří snaha o všeobecnou implementaci nutričního screeningu na onkologických pracovištích a vytvoření podmínek pro optimální reakci na prováděný screening. Především jde o zajištění fungující spolupráce mezi nutričními a onkologickými ambulancemi, dostupnosti nutričních terapeutů na pracovištích a zvýšení obecného povědomí odborné i laické veřejnosti o nutnosti zlepšení aktuální situace.

   PSNPO vytvořila sadu edukačních materiálů pro lékaře, pacienty a jejich rodiny, které jsou ke stažení na www.linkos.cz.

   Malnutriční pacienti mají nejen horší kvalitu života, ale lze rovněž doložit horší výsledky drahé protinádorové terapie. Předkládáme konkrétní návrhy pro zkvalitnění výsledků protinádorové terapie, a to zlepšením stavu nutriční péče v onkológii. Při správně prováděných léčebných postupech, přihlížejících k nutričnímu stavu pacientů, lze prokázat i benefit ekonomický.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012